Kooijman Coaching en Advies | info@kooijmancoaching.nl

Brain Blocks |

Brain Blocks

De methode Brain Blocks is een praktische methode om iemand met autisme en zijn omgeving goed uit te kunnen leggen wat autisme nu precies voor hem of haar inhoudt. Aan de hand van twee hoofden, blokken, ballen en magneten snap je beter wat er in het hoofd van een mens met autisme gebeurt en hoe het werkt. En ook belangrijk: wat de gevolgen zijn voor het dagelijks functioneren. Je ziet ook het functioneren van een ”gewoon” brein.
Met behulp van Brain Blocks wordt één beeld en één taal gecreëerd voor het kind en zijn omgeving. Tevens werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van kinderen met autisme.
Ook is het mogelijk om ter afsluiting samen met de leerling voorlichting in de klas te geven m.b.v. Brain Blocks. Mijn ervaring is dat dit leidt tot een veel beter begrip van zijn of haar klasgenoten.

Kosten:
Doelgroep:
Trainer:
Aantal lessen:
Aanvang:
Locatie: 

€ 62,- per sessie
Een kind of jongere met een vorm van autisme, de ouders, de leraar
Jan Kooijman
in overleg
op aanvraag
Bij u thuis / op school / een af te spreken locatie
Een individuele training op maat is mogelijk.

Back to Top