Kooijman Coaching en Advies | info@kooijmancoaching.nl

Begeleiding leerling in de schoolsituatie

 Klassenpresentatie

Een leerling met gedragsproblematiek heeft regelmatig te maken met onbegrip van klasgenoten. Het doel van de presentatie is het wegnemen van dit onbegrip en de leerlingen meer inzicht geven in de gedragsproblematiek (o.a. ASS, AD(H)D, NLD).
-> lees meer

Pre-teaching / Remedial Teaching

Preteaching: de lesstof waar de leerling moeite mee heeft introduceren we vooraf, voordat het in de klas aan de orde komt.
Remedial Teaching (RT): we verlenen hulp aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben op pedagogisch of didactisch gebied.
-> lees meer

Sociale vaardigheidstraining

Het doel van deze training is om kinderen (tussen de 6 en 12 jaar) sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten.
-> lees meer

Psycho-educatie

Kinderen met een vorm van autisme, ADHD, ADD of NLD ervaren in het dagelijks leven beperkingen; ze voelen zich anders dan anderen. Dit kan vragen oproepen omdat onduidelijk is wat de diagnose precies inhoudt. Vragen die voor ouders soms niet of moeilijk te beantwoorden zijn.
-> lees meer

Ik ben steengoed!

De manier waarop je ergens naar kijkt is vaak bepalend voor hoe je je voelt: het glas is halfvol of halfleeg. Kinderen met weinig zelfvertrouwen neigen vaak naar het laatste. Door middel van spel maak ik hen bewust van de manier waarop ze denken.
-> lees meer

Beter presteren bij toetsen

Veel kinderen hebben moeite om zich goed te concentreren in de klas. Dit kan ten koste gaan van de leerprestaties. De training Beter presteren bij toetsen is er op gericht om capaciteiten en leerprestaties meer in balans te brengen.
-> lees meer

Brain Blocks

De methode Brain Blocks is een praktische methode om iemand met autisme en zijn omgeving goed uit te kunnen leggen wat autisme nu precies voor hem of haar inhoudt. Aan de hand van twee hoofden, blokken, ballen en magneten snap je beter wat er in het hoofd van een mens met autisme gebeurt en hoe het werkt. En ook belangrijk: wat de gevolgen zijn voor het dagelijks functioneren. Je ziet ook het functioneren van een ”gewoon” brein.
-> lees meer

Brugklastraining Brugklas Bikkels

Met de brugklastraining komt alles aan bod wat een groep 8’er moet weten om een goede start te maken op het voortgezet onderwijs. Wat gaat er veranderen als brugklasser en hoe ga je daarmee om?
-> lees meer

Psycho-educatie

Kinderen met een vorm van autisme en bijvoorbeeld ADHD, ADD en NLD ervaren in het dagelijks leven beperkingen; ze voelen zich anders dan anderen. Dit kan vragen oproepen omdat onduidelijk is wat de diagnose precies inhoudt. Vragen die voor ouders soms niet of moeilijk te beantwoorden zijn.

-> lees meer

Back to Top