Kooijman Coaching en Advies | info@kooijmancoaching.nl

Brain Blocks |

Brain Blocks

De methode Brain Blocks is een praktische methode om iemand met autisme en zijn omgeving goed uit te kunnen leggen wat autisme nu precies voor hem of haar inhoudt. Aan de hand van twee hoofden, blokken, ballen en magneten snap je beter wat er in het hoofd van een mens met autisme gebeurt en hoe het werkt. En ook belangrijk: wat de gevolgen zijn voor het dagelijks functioneren. Je ziet ook het functioneren van een ”gewoon” brein.
Met behulp van Brain Blocks wordt één beeld en één taal gecreëerd voor het kind en zijn omgeving. Tevens werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van kinderen met autisme.
Ook is het mogelijk om ter afsluiting samen met de leerling voorlichting in de klas te geven m.b.v. Brain Blocks. Mijn ervaring is dat dit leidt tot een veel beter begrip van zijn of haar klasgenoten.

  • Aantal bijeenkomsten in overleg
  • Brain Blocks kan ingezet worden voor iedereen vanaf ongeveer 8 jaar
  • Een sessie vindt 1 op 1 plaats en duurt ongeveer 1 uur
  • Er vindt vooraf een intakegesprek plaats met leerkracht en ouders
  • Ouders en leerkracht worden uitgenodigd bij een van de sessies (creëren van één taal)
  • Locatie is een af te spreken ruimte op school
  • Mogelijkheid tot klassikale voorlichting m.b.v. Brain Blocks
Back to Top