Kooijman Coaching en Advies | info@kooijmancoaching.nl

Begeleiding leerling particulier |

Begeleiding leerling particulier

Psycho-educatie

Kinderen met een vorm van autisme, ADHD, ADD of NLD ervaren in het dagelijks leven beperkingen; ze voelen zich anders dan anderen. Dit kan vragen oproepen omdat onduidelijk is wat de diagnose precies inhoudt. Vragen die voor ouders soms niet of moeilijk te beantwoorden zijn.
-> lees meer

Beter presteren bij toetsen

Veel kinderen hebben moeite om zich goed te concentreren in de klas. Dit kan ten koste gaan van de leerprestaties. De training Beter presteren bij toetsen is er op gericht om capaciteiten en leerprestaties meer in balans te brengen.
-> lees meer

Ik ben steengoed!

De manier waarop je ergens naar kijkt is vaak bepalend voor hoe je je voelt: het glas is halfvol of halfleeg. Kinderen met weinig zelfvertrouwen neigen vaak naar het laatste. Door middel van spel maak ik hen bewust van de manier waarop ze denken.
-> lees meer

Brain Blocks

De methode Brain Blocks is een praktische methode om iemand met autisme en zijn omgeving goed uit te kunnen leggen wat autisme nu precies voor hem of haar inhoudt. Aan de hand van twee hoofden, blokken, ballen en magneten snap je beter wat er in het hoofd van een mens met autisme gebeurt en hoe het werkt. En ook belangrijk: wat de gevolgen zijn voor het dagelijks functioneren. Je ziet ook het functioneren van een ”gewoon” brein.
-> lees meer

Ik leer leren

Deze training is speciaal bestemd voor kinderen uit groep 7 of 8 die het fijn vinden om slimme handvatten te krijgen voor makkelijker en efficiënter leren. De training biedt groep 8 leerlingen een uitstekende basis om de brugklas goed te doorlopen. Voor leerlingen uit groep 7 is het een prima voorbereiding op groep 8 en daarna.
De inhoud van de lessen is aantrekkelijk door de afwisseling.
-> lees meer

Begeleiding Leerling Thuis

Rots en Watertraining

Rots en Water is een sociale weerbaarheidstraining waarbij je leert voor jezelf op te komen in de omgang met anderen. Je leert steviger in je schoenen te staan. Fysieke oefeningen worden afgewisseld met kringgesprekjes  waarin ervaringen worden gedeeld. Verscheidene onderwerpen komen aan bod zoals stevig staan, focussen, lichaamstaal, vertrouwen op je gevoel, grenzen aangeven, omgaan met prikkels.
Omdat iedereen anders is leren de kinderen ook van elkaar. Zo leert een kind die impulsief van aard is van iemand die introverter is en andersom.
-> lees meer

Preteaching / remedial teaching

Preteaching:
De lesstof waar de leerling moeite mee heeft introduceren we vooraf, voordat het in de klas aan de orde komt. Door het activeren van voorkennis en het verhelderen van begrippen zal de lesstof beter worden begrepen en onthouden.
-> lees meer

Remedial Teaching (RT):
We verlenen hulp aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben op pedagogisch of didactisch gebied. Dit kunnen kinderen zijn die door leer- of gedragsproblemen op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan gemiddeld presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.
-> lees meer

Brugklastraining Brugklas Bikkels

Met de brugklastraining leer je alles wat je moet weten om een goede start te maken op je nieuwe school! Wat gaat er veranderen als brugklasser en hoe ga je daarmee om?
-> lees meer

Back to Top