Kooijman Coaching en Advies | info@kooijmancoaching.nl

Preteaching / remedial teaching |

Preteaching / remedial teaching

Preteaching:

De lesstof waar de leerling moeite mee heeft introduceren we vooraf, voordat het in de klas aan de orde komt. Door het activeren van voorkennis en het verhelderen van begrippen zal de lesstof beter worden begrepen en onthouden.

Remedial Teaching (RT):

We verlenen hulp aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben op pedagogisch of didactisch gebied. Dit kunnen kinderen zijn die door leer- of gedragsproblemen op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan gemiddeld presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.
Preteaching en remedial teaching kunnen plaatsvinden met een klein groepje leerlingen of op individuele basis. In overleg kan de begeleiding meer of minder intensief zijn.

Kosten:
Doelgroep:
Trainer:
Aantal lessen:
Aanvang:
Locatie: 

€ 62,- per sessie
leerlingen uit groep 6, 7 of 8 of onderbouw voortgezet onderwijs
Jan Kooijman / Elles Langenhuyzen
in overleg
op aanvraag
Bij u thuis / op school / een af te spreken locatie
Een individuele training op maat is mogelijk.

Back to Top