Kooijman Coaching en Advies | info@kooijmancoaching.nl

Werkervaring Jan Kooijman

 

JaarWerkervaring
1994-2003leraar basisonderwijs
2003-2008leraar speciaal basisonderwijs (leerlingen met een gedragsstoornis en/of moeilijk lerend)
2008-2012ambulant begeleider bij Regionaal Expertise Centrum REC Chiron (specialisatie: gedrag)
op de volgende basisscholen in de regio Den Bosch – Schijndel – Boxmeer:
✓ De Bron (Den Bosch)
✓ Antonius Abt (Den Bosch)
✓ De Springplank (Den Bosch)
✓ Madelief (Den Bosch)
✓ De Haren (Den Bosch)
✓ De Overlaet (Rosmalen)
✓ De Wittering (Rosmalen)
✓ De Groote Wielen) (Rosmalen)
✓ De Vlieger (Rosmalen)
✓ ’t Talent (Schijndel)
✓ ’t Kwekkeveld (Schijndel)
✓ De Beemd (Schijndel)
✓ De Heijcant (Schijndel)
✓ De Canadas (Boxmeer)
✓ De Peppels (Boxmeer)
✓ De Schelven (Boxmeer)
✓ De Weijerhof (Boxmeer)
✓ De Bonckert (Boxmeer)
✓ Het Telraam (Oeffelt)
✓ De Bolster (Sambeek)
✓ De Kreek’l (Reek)
✓ ’t Kompas (Nieuwkuijk)
✓ Herman Jozef (Middelrode)
2008-2012Op de volgende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Bosch – Schijndel – Boxmeer
✓ Sint Jans Lyceum (Den Bosch)
✓ Elde College (Schijndel)
✓ Baanderheren College (Boxtel)
✓ Metameer (Boxmeer en Stevensbeek)
✓ Elzendaal College (Boxmeer)
2012-hedeneigenaar Kooijman Coaching & Advies, Het geven van de volgende trainingen aan leerlingen op verscheidene basisscholen en middelbare scholen:
✓ Ik ben Steengoed (voor leerlingen die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken)
✓ Beter presteren bij toetsen (voor leerlingen die de neiging hebben onder te presteren)
✓ Ik leer leren (biedt handvatten voor makkelijker en efficiënter leren)
✓ Rots en water (sociale weerbaarheidstraining)
✓ Brugklastraining (een training die de overgang naar de brugklas een stuk makkelijker maakt)
✓ Boosheid de Baas (beter leren omgaan met gevoelens van boosheid)
✓ Brain Blocks (een heldere, visuele uitleg van autisme voor de leerling en zijn omgeving)
✓ Sociale vaardigheidstraining (vaardigheden aanleren die in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten)
2012-heden Het begeleiden en coachen van leraren op verscheidene basisscholen op het gebied van:
✓ Flitsbegeleiding (een korte, effectieve begeleiding bestaande uit een voorgesprek, een observatie en een nagesprek)
✓ Co-teaching (een intensievere begeleiding waarbij de handelingsvaardigheid van de leraar wordt vergroot)
✓ Coaching beginnende leraar (een coachingstraject met ondersteuning op maat)
✓ leerlingen met een gedragsstoornis
✓ een klassenpresentatie m.b.t. een of meerdere gedragsstoornissen
✓ een soepele overgang van basis- naar voortgezet onderwijs
Back to Top