Wie zijn wij?

Over Ons

Ontstaan Kooijman Coaching & Advies

In 2012 heb ik KC&A opgericht. Daarvoor was ik 15 jaar werkzaam in het (speciaal) basisonderwijs en 5 jaar als ambulant begeleider op het gebied van gedrag bij een Regionaal Expertisecentrum.

Voor mij een hele logische opbouw. Mijn hart lag altijd al bij het onderwijs. Mijn ervaring als leerkracht, pedagoog en trainer wilde ik op een gegeven moment breder gaan inzetten. Niet meer op één school, maar op meerdere plekken. En niet meer alleen aan leerlingen maar ook aan onderwijsprofessionals. De stap richting ambulant begeleider past hierbij. Maar nog beter kan ik mijn expertise kwijt nu ik zelfstandig professional ben.

Mijn focus kan ik nu verder verleggen naar datgene wat ik belangrijk vind, wat het beste bij mij past en waar in het werkveld behoefte aan is.

Met veel plezier geef ik nu cursussen, workshops en trainingen aan docenten, leerlingen en teams in het onderwijs.

Jan Kooijman

Coach

Na 14 jaar met veel plezier voor de klas te hebben gestaan ben ik sinds 2008 trainer en coach in het onderwijs. Ik doe dat op een breed gebied. De ene dag werk ik met een leerling van de basisschool en adviseer ik de leerkracht, de andere dag geef ik een cursus of workshop aan docenten en weer een andere dag geef ik een weerbaarheidstraining aan pubers.

Mijn visie over onderwijs is verweven in al mijn werkzaamheden. Mijn doel is om het individu en de groep beter te laten floreren. Positive education of positief onderwijs is daarbij mijn leidraad: ik benut inzichten uit de positieve psychologie op het gebied van welzijn en geluk.

Elles Langenhuyzen

Coach

In deze tijd vol keuzemogelijkheden zie je een toenemend aantal scholieren die last hebben van perfectionisme, faalangst, stress, overprikkeling, boosheid of hoogsensitiviteit.

We laten ons vaak leiden (en lijden) door negatieve gedachten. Dat geldt helaas ook voor kinderen die de neiging hebben om perfectionistisch, faalangstig, boos of gevoelig te zijn. Ze zijn vaak erg kritisch op zichzelf. In mijn coaching laat ik ze met mildheid naar zichzelf kijken. Ik leer ze belemmerende gedachten om te zetten naar gedachten die hen verder zullen helpen; helpende gedachten. Elk gevoel mag er zijn, stop het niet weg, maar vraag je af wat gaat mij helpen? En misschien is het wel helemaal niet waar wat je denkt!

Ik richt me op individuele coaching of coaching in kleine groepjes van maximaal 5 kinderen. 

Elles bezit het vermogen om goed naar voren te halen waar het kind tegenaan loopt en dit positief om te buigen. Ze is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld, het leren herkennen van aannames en het leren relativeren en omdenken. Een scala aan materialen, spellen en methodieken kan ze hierbij inzetten.

Werkervaring Jan Kooijman

- 15 jaar leraar basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
- 5 jaar ambulant begeleider op tientallen po en vo scholen bij Regionaal Expertise Centrum REC Chiron (specialisatie gedrag)
- sinds 2012 als zelfstandig professional werkzaam geweest op tientallen scholen:

 • Als ambulant begeleider, bijvoorbeeld op: St. Jans Lyceum (Den Bosch), Baanderheren College (Boxtel), Elde College (Schijndel), Elzendaal College, Metameer (Boxmeer), Dominicus College, Kandinsky College (Nijmegen) De Heijcant, ’t Talent, Kwekkeveld, De Beemd (Schijndel) De Ieme, (Veghel), Herman Jozef (Berlicum) Het Telraam (Oeffelt), De Kreek’l (Reek), De Bolster (Sambeek), De Bonkert, De Canadas (Boxmeer), De Overlaet (Den Bosch), De Springplank (Vught), De Luithorst, Petrus Canisius, De Klokkenberg (Nijmegen)

 • Als begeleider en adviseur passend onderwijs voor Stromenland, ondersteuningsplatform Land van Cuijk: Bakelgeert, De Peppels (Boxmeer), Laurentiushof (Vierlingsbeek), Hartenaas, De Wegwijzer (Grave), Harlekijn, De Zevensprong, De Waai (Cuijk), Matthiasschool (Oploo)

 • Als weerbaarheidstrainer (Rots en Water en WIsH) op tientallen scholen, zoals: Canisius College, Mondial College, Kentalis Martinus van Beekschool (Nijmegen), Novalis College, Vrije School Brabant (Eindhoven), De Zevensprong (Best), De Groote Wielen, De Troubadour, De Hobbit, De Masten, ’t Ven, ’t Sparrenbos, Den Krommen Hoek (Rosmalen) L.W. Beekmanschool, Caleidoscoop, Meander, De Ontdekking Wijboom, Aquamarijn, Oberon, ’t Wikveld, Sterrenbosch, De Matrix, De Vlindertuin, De Kwartiermaker, De Bron, Bossche Broek, ‘t Palet (Den Bosch), De Hoogakker (Nuland), ’t Talent (Schijndel), De Bunders, De Ark, ‘t Ven (Veghel), De Lanteerne, De Hazesprong (Nijmegen)

 • Als weerbaarheidstrainer en KIES-Coach voor Centrum Jeugd en Gezin vanuit het Trainingscentrum ’s Hertogenbosch, bijvoorbeeld op De Avonturier, Koningslinde, De Piramide (Vught), SBO De Sprankel (Den Bosch), Herman Jozef (Berlicum), De Pollenhof (Maasdriel) 

 • Als gecertificeerd Taakspelbegeleider op verscheidene basisscholen, waaronder De Geldershof (Nijmegen), Laurentiushof (Vierlingsbeek), Dick Bruna (Veldhoven) en Petrus en Paulus (Eerde)

 • Als ontwikkelaar / trainer van Brain Blocks

 • Als trainer van het Autisme Belevings Circuit, o.a. op het Driestar College (Gouda) en de SKIPOV Academy (Veghel)

 • Als trainer van diverse workshops en cursussen, o.a. op de SKIPOV Academy (regio Veghel), IPPON Personeelsdiensten (Elst), Edison College Apeldoorn

 • Als begeleider van cliënten met ASS / AD(H)D bij Cum Cura, regio Utrecht (2016-2019)

 • Als freelance docent MBO 4 bij VARIVA Opleidingen (2018)

 • Als gastauteur van het boek Druk druk druk, slimmer organiseren in het onderwijs’  Uitgeverij Pica (2015-2016)

 • Als docent Alfabetisering bij Bisbee Flexonderwijs (2015)

Relevante Opleiding en Werkervaring Elles Langenhuyzen

 • Kindercoach bij Kooijman Coaching en Advies (2012 - heden)
 • Systemisch kindercoach basisopleiding met familieopstellingen (The Ynnergy Academy)
 • Cursus ‘Kinderen helpen bij angst en faalangst’ (Opvoedcoach Academie Thea Adema) 
 • Cursus ‘Hoogsensitiviteit als kracht’ (Psychologie Academy)
 • Scholing ‘Bewust zijn’ (Bepke Wasmann)
 • Docent HBO Textiele werkvormen (Fontys, Tilburg)

Onze visie

Het onderwijs heeft het niet makkelijk in deze tijd. De wet Passend Onderwijs heeft geleid tot een grotere diversiteit aan leerlingen en problematieken in de klas. Een leraar moet van alle markten thuis zijn. Maar kennis van uiteenlopende gedragsproblematieken is er lang niet altijd en dat is heel begrijpelijk. Het ziekteverzuimpercentage is hoog in het onderwijs en het aantal burn-outs neemt toe.

Als promotor van positief onderwijs streef ik ernaar om dit om te buigen en een sneeuwbaleffect te bewerkstelligen. Een prettig en positief pedagogisch klassenklimaat zorgt voor betere leerprestaties en een toename van welvaart en geluk bij de leerlingen (Martin Seligman, grondlegger van de positieve psychologie).

Bijvoorbeeld: als ik via de interventie Taakspel één leraar heb gecoacht in het creëren van positieve gedragscontrole (ongeveer 4 complimenten geven tegenover één correctie), dan hebben al zijn volgende klassen daar ook profijt van.

En de school zal geïnteresseerd zijn in zijn werkwijze en deze ook willen implementeren in andere klassen. De leraren staat met meer plezier voor de klas omdat het nu beter lukt om een correctie in een compliment te verpakken. De leerlingen zullen beter gedijen in de groep. Ouders op hun beurt zullen dit aan hun kind kunnen merken. 

Onze missie

“ Promotor van Positief Onderwijs 

We werken als team samen met:

Monique Weiss

Coach & Ambulant begeleider

Mijn naam is Monique Weiss, van origine leerkracht basisschool. Na cursussen en opleidingen sinds 2009 werkzaam als coach en ambulant begeleider van leerkrachten, kinderen en klassen. 

Jan en ik begeleiden groepen/leerkrachten die werken met Taakspel en we geven Rots en Water trainingen. We verzorgen samen ook trainingen en cursussen, o.a. over Autisme.

Het mooie van ons vak is dat we in veel keukens mee mogen kijken en denken. Dat doen we via een oplossingsgerichte werkwijze. 

Doordat Jan en ik regelmatig samenwerken vullen we elkaar goed aan en houden we elkaar scherp waardoor we cursussen en trainingen op maat aan kunnen bieden.

Michelle van de Ven

Trainer

Michelle van de Ven (48 jaar) is jarenlang werkzaam geweest als docent Duits op een middelbare school. Sinds 2012 geeft ze meerdere keren per week rots en water training aan kinderen tussen de 6 en 13 jaar.

Michelle vindt rots en water zo’n mooie methode, omdat de kinderen leren door te ervaren met hun lichaam. De kinderen worden door de training sterker en rustiger van binnen. Hun zelfbeeld groeit en daardoor kunnen ze beter met moeilijke situaties omgaan. Iedere keer is het weer mooi om te zien, hoe de kinderen groeien.

Jan Kooijman en Michelle van de Ven werken regelmatig met elkaar samen en zijn daardoor goed op elkaar ingespeeld.  

www.steviginjeschoenen.nu

Bram van Berkel

Leraar, gymdocent, anti-pestcoördinator, sociale vaardigheidstrainer en Agressie Regulatie Trainer.

Mijn naam is Bram van Berkel en ben sinds 2005 werkzaam in het onderwijs. Het sociaal emotioneel welzijn en bewegen spreekt mij het meest aan. Naast leraar ben ik gymdocent, anti-pestcoördinator, sociale vaardigheidstrainer en Agressie Regulatie Trainer.
Ik ben ontzettend blij met mijn afwisselende baan: werken voor mijn eigen praktijk ‘MetZonderHulp’, lesgeven op verschillende basisscholen en doceren op Fontys Hogeschool Pedagogiek.
Het is voor mij een geschenk om mensen met (een beetje) hulp op weg te helpen, zodat zij het later zonder hulp kunnen. Zo is MetZonderHulp ontstaan.
Als zelfstandige heb je natuurlijk ook hulp nodig. Zo heb ik aan Jan een goede sparringpartner gevonden. Door veel met elkaar te delen, kom je tot nieuwe inzichten en houd het je scherp. Zo wisselen we bijvoorbeeld tips uit over WIsH (Weerbaarheid In 's-Hertogenbosch) en de Rots & Water Training.
meer info:

www.metzonderhulp.nl

Referenties

Ons aanbod in één overzicht

Taakspel in de Klas (een anti-pestprogramma)

We werken samen met:

Stel een vraag

Onderwerp
Workshops voor Onderwijsprofessionals
Cursussen voor Onderwijsprofessionals
Taakspel
Trainingen voor kinderen
Individuele Coaching voor Uw Kind
Anders
Versturen

Voeg me toe aan uw netwerk

© Kooijman Coaching & Advies 2020  |  Website: Imago Design